UNICEF i Immo Outlet Centar obeležavaju Svetski dan deteta!

Danas obeležavamo Svetski dan deteta!

Pre 30 godina, Generalna skupština Ujedinjenih nacija usvojila je Konvenciju o pravima deteta. To je prvi pravno obezbeđujući dokument o dečijim pravima u istoriji koji sadrži četiri ključna principa: nediskriminaciju, najbolji interes deteta, opstanak i razvoj i poštovanje mišljenja deteta. Danas se deca suočavaju sa novim izazovima koji ugrožavaju njihova prava. Ubrzana digitalizacija, klimatske promene, produženi konflikti i masovne migracije potpuno menjaju mnoga detinjstva.

Ova godišnjica prilika je da se pokrenemo na akciju i intenziviramo delovanje da bismo odgovorili na nove izazove i kreirali okruženje u kome svako dete danas i ubuduće, ima jednake šanse u životu. Ovom prilikom možete posetiti UNICEF štand gde ćete moći da se informišete o trenutnim projektima, dobijete korisne materijale i budite deo jedne humane priče koja uvek raste.

Slične

Novosti